nederlandsHet Grondwettelijke Hof heeft vastgesteld dat kinderopvanginitiatieven in de Vlaamse gemeenschap niet verplicht kunnen worden om gebruik te maken van de Nederlandse taal tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Toch is een van de voorwaarden wel van het kinderopvangdecreet dat een van de leidinggevenden van de opvang actieve kennis heeft van de Nederlandse taal. Ook moet er gebruik gemaakt worden van de Nederlandse taal in hun werkomgeving om kans te kunnen maken op basissubsidie. De Franse Gemeenschapscommissie was het hier kort gezegd niet mee eens, en zij zijn in het gelijk gesteld op het punt dat er Nederlands gebruikt moet worden om kans te maken op deze basissubsidie. Dit zou in strijd zijn met de Grondwet die een grote vrijheid voorziet in het taalgebruik in België. Met dat in het achterhoofd wordt de bepaling van het Grondwettelijke Hof vernietigt.

Kennis van de Nederlandse taal belangrijk

Desalniettemin zal er toch nog altijd één iemand aanwezig moeten zijn in het kinderdagverblijf met kennis van de Nederlandse taal. Hiermee hoopt de Vlaamse decreetgever het gemakkelijker te maken voor jonge kinderen om de Nederlandse taal op te pikken, en daarmee te vermijden dat kinderen uit anderstalige gezinnen of achterstandsgezinnen een taalachterstand oplopen. Het gebruik van de Nederlandse taal mag echter niet verplicht gesteld worden, maar met een leidinggevende met actieve kennis van de Nederlandse taal, hopen zij toch dit probleem te tackelen. Dit zorgt er tevens voor dat Nederlandstalige gezinnen hun kinderen naar een opvang kunnen sturen en dat zij dan ook opgevangen worden in hun moedertaal.

Frans en Nederlands

Het is belangrijk dat kinderen in hun moedertaal zullen worden opgevangen en dat zal in grote delen van Vlaanderen tweetalig zijn. Of kinderen nu in het Nederlands of in het Frans opgevangen worden (afhankelijk van de taal die thuis gesproken wordt) is bijzaak. Toch is het een goed gegeven dat kinderen op jonge leeftijd blootgesteld worden aan meerdere talen indien zij dit aan kunnen. Het leren van Nederlands en Frans (of omgekeerd) kan op een latere leeftijd enkel bijdragen aan meer kansen, bijvoorbeeld op de banenmarkt. Daarnaast is het voor anderstalige gezinnen belangrijk dat hun kinderen de taal van hun nieuwe thuisland leren. In België is dit zowel Frans als Nederlands.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *